Fabriek Energiek

Fabriek Energiek is het provinciaal educatief doe-centrum voor duurzame energie. Het centrum ligt aan de voet van de Zonneberg, achterin de wijk Klein-Rusland. Fabriek Energiek is dé plek om bij te leren over de klimaatverstoring en hernieuwbare energie.

educatie
educatie

Kijk en experimenteer

Via doe-opdrachten kom je er te weten hoe je energie haalt uit zon, wind, biomassa, bodem of water. Of hoe je energie kan opslaan in waterstofgas. En waarom we in de toekomst steeds minder kiezen voor gas, aardolie en steenkool.

Een van de hoogtepunten van het bezoek is de beklimming van de 43-meter hoge Zonneberg. Boven verdwaal je tussen duizenden zonnepanelen en leer je hoe het reusachtige zonnepark Terranova Solar werkt.

In het omringende landschap van het Meetjesland, North Sea Port en het Waasland ontdek je bovendien verschillende vormen van energieproductie en -gebruik. Geniet van een schitterend uitzicht over het kanaal Gent-Terneuzen met haar vele havenbedrijven, energiecentrales en tientallen windturbines.

Fabriek Energiek 2.0.

Fabriek Energiek is ontstaan uit de samenwerking tussen Zonneberg CV en de Provincie Oost-Vlaanderen. Als financiële partners in het zonnepark Terranova Solar NV vonden ze elkaar in een gemeenschappelijke visie: kennis verspreiden over en enthousiasme creëren voor de energietransitie. Zo ambieert Provincie Oost-Vlaanderen een versnelde afbouw van CO2-uitstoot om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Zonneberg cv engageert zich behalve voor de realisatie van duurzame energieprojecten ook in het verspreiden van kennis en creëren van draagvlak voor deze energieomwenteling.

Het verhaal van de Zonneberg –van blackspot naar hotspot voor hernieuwbare energie– is een ideaal aanknopingspunt voor educatie rond deze energietransitie. Gezamenlijk werken ze aan de uitbouw van het educatief doe-centrum, waar ook de partners van Terranova Solar NV, met name Aertssen, DEC, Envisan, Jan De Nul en Zefier, hun schouders onder zetten. De Provincie staat in voor de educatie op maat van kinderen en jongeren.

Medio 2022 sloten we als coöperatieve een samenwerkingsovereenkomst met de NV Terranova en met de provincie Oost-Vlaanderen om een nieuw circulair gebouw op te richten voor het educatief doecentrum rond hernieuwbare energie Fabriek Energiek.
Inmiddels werd er niet stil gezeten en krijgen de plannen steeds verder vorm. Ook de financiering werd verder onderhandeld en zal van zodra de nodige vergunningen worden verkregen verder afgehandeld worden.
Ook u als coöperant krijgt de mogelijkheid deel uit te maken van dit educatieve verhaal. Zonneberg biedt haar coöperanten de mogelijkheid middelen te verstrekken bij wijze van een achtergestelde converteerbare winwinlening. De looptijd bedraagt 10 jaar en de intrest die u verkrijgt 2,65%. Als u voldoet aan de voorwaarden geniet u tevens een fiscaal voordeel van 2,5%, waardoor de totale bruto intrest 5,15% bedraagt. U kan nu reeds intekenen op de wachtlijst voor deze lening. Lees de informatienota voor meer info en volg onze nieuwsbrieven voor de voortgang van het project. Meer informatie volgt.

educatie
educatie

Praktisch

Scholen

Volg met je klas een educatief programma over klimaat en energie. Dit kan voor klassen uit de 3e graad lager onderwijs, alsook het secundair en hoger onderwijs.

Groepen

Via een begeleide wandeling ontdek je het boeiende verhaal van de Zonneberg en krijg je een verbluffend zicht op de Gentse Kanaalzone en het Meetjesland. Een bezoek aan de Zonneberg kan je reserveren per groep van 25 deelnemers aan 90 euro per gids. Hiervoor werken we samen met de Meetjeslandse Gidsen. Reservatie kan via Fabriek Energiek.

Contact

E: fabriek.energiek@oost-vlaanderen.be

T: 09 267 71 50

Adres:

Achille De Clercqlaan 9,

9060 Zelzate