Terranova bouwt een windturbine op haar site in Zelzate

De kogel is door de kerk: Terranova nv zal, in het kader van haar ruimer project rond de productie van groene waterstof, op haar site te Zelzate ook een sterke windturbine bouwen.

Deze turbine zal, samen met het zonnepanelenpark, zorgen voor de noodzakelijke energie om permanent groene waterstof te produceren.

Om dit alles mogelijk te maken, is door Terranova nv een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend bij de bevoegde Vlaamse overheid. 

 

Op de site te Zelzate, vlakbij het zonnepark

De turbine wordt ingeplant ter hoogte van Callemansputte, vlakbij de vroegere stortplaats die nu wordt gesaneerd en een nieuwe bestemming als natuurgebied zal krijgen. De turbine ligt ook in de directe omgeving van het zonnepark. Het geheel ligt in zeehavengebied.

De windturbine zal een maximale capaciteit van 4.5 MW hebben, een maximale tiphoogte van 200 m (mast + 1/2 rotordiameter) en een rotordiameter van maximaal 138 meter.

kaart locatie
schema turbine

Hinderonderzoek beschikbaar bij de aanvraag

In een uitgebreide lokalisatiestudie, die gevoegd is bij de vergunningsaanvraag, wordt het project en zijn omgeving beschreven, maar worden ook mogelijke hindervormen onderzocht. Zo worden geluidsaspecten, slagschaduw, veiligheid en mogelijke natuurschade uitvoerig beschreven en behandeld en geven de resultaten een helder beeld van mogelijke hinder die deze turbine zou kunnen veroorzaken.

 

Een nieuwe stap in de energietransitie

De uiteindelijke bestemming van de hernieuwbare energie die deze turbine, samen met het zonnepark, zal opleveren, is de bron van groene waterstof. Het geplande waterstofproject van Terranova Hydrogen zal in haar eindcapaciteit zorgen voor de productie van 5 tot 6 MW. Voor deze installatie werd reeds een omgevingsvergunning bekomen.

terranova logo